Program

Målet med samlingene er å skape en større forståelse og kunnskap for hvordan digitalisering kan være et verktøy og en muliggjører for å utvikle din virksomhet for å møte morgendagens krav og fortsatt være en lønnsom bedrift

Det er lagt opp til ulike temaer pr. samling med innhold av teori/beste praksis, bedriftshistorier og praktiske gruppeoppgaver.

Fagsamling 1
Hvorfor digitalisere?

 • En strategisk tilnærming

Onsdag 13. mars

08:30 - 12:30

 • Utviklingstrender
 • Generelt om strategi- og virksomhetsutvikling
 • Digital utvikling
 • Hvorfor og hvordan digitalisere?

Program for dagen

 1. Presentasjon av alle samlingene, praktisk opplegg og gjennomføring
 2. Foredrag: Hvorfor digitalisere?
  v/Kjetil Nyhus, Egde Consulting AS
 3. Foredrag: Digitale tjenesteorienterte forretningsmodeller
  v/Tor Helge Aas, Universitetet i Agder
 4. Foredrag: Bedriftspresentasjoner av case
  Annonseres senere
 5. Gruppeoppgave
  SWOT-analyse og Business Canvas
 6. Avslutning med oppsummering av dagen
 • Bidragsytere bedriftscaser o.l.
  • Universitetet i Agder v/Tor Helge Aas, Phd.,
   Associate professor
  • Egde Consulting AS v/Kjetil Nyhus, seniorrådgiver
  • Ytterligere en bedrift som annonseres senere

 • Gruppearbeid
  Hver gruppe får en moderator som vil bistå gruppen med gjennomføring av oppgaven. Oppgaven vil fokusere på digitalisering i et strategisk perspektiv 

Fagsamling 2
Teknologi

 • Hvilke utviklingstrender ser vi, og hvordan utnytte mulighetene

Fredag 26. april

08:30 - 12:00

 • Teknologiske trender
 • Sentrale teknologiske områder innen kunstig intelligens, informasjons- og datamodeller, analyse, utnytte data og robotifisering.
 • Hvordan utnytte teknologien?
 • Hvordan starte?

Program for dagen

 1. Foredrag: Teknologiske trender og hvordan kan disse utnyttes?
  v/ Kristian Korsvik og Henrik Lien, Egde Consulting AS
 2. Foredrag fra Dyreparken Utvikling
  v/Per Arnstein Aamot
 3. Foredrag fra Bilagos AS
  v/Daniel Bjørstad Karlsen
 4. Gruppeoppgave
 5. Presentasjon av gruppeoppgave
 6. Avslutning med oppsummering av dagen
 • Bidragsytere bedriftscaser o.l.:
  • Dyreparken Utvikling AS v/Per Arnstein Aamot, administrerende direktør
  • Bilagos AS v/Daniel Bjørstad Karlsen, salgsdirektør
  • Egde Consulting AS v/Kristian Korsvik og Henrik Lien, seniorkonsulenter
 • Gruppearbeid:
  Hver gruppe får en moderator som vil bistå gruppen med gjennomføring av oppgaven. Oppgaven vil fokusere på digitalisering i et teknisk perspektiv

Fagsamling 3
Kundedrevet digitalisering

 • hvordan ivareta kunden og brukerne i en digitaliseringsprosess?

Torsdag 23. mai

08:30 - 12:00

 • Kunden og brukeren i fokus
 • Definere brukertjenester/behov
 • Design av tjenester (metodikk, arbeidsprosesser)
 • Brukertesting
 • Forvaltning og kontinuerlig forbedring
 • Innovasjon

Program for dagen

 1. Foredrag: Kunden i fokus
  v/ Karianne Øydegard Ormseth, Egde Consulting AS
 2. Foredrag: Bedriftspresentasjoner av case
  Annonseres senereForedrag:
 3. Bedriftspresentasjoner av case
  Annonseres senere
 4. Foredrag: Brukertesting
  v/ Karianne Øydegard Ormseth, Egde Consulting AS
 5. Gruppeoppgave
 6. Avslutning med oppsummering av dagen
 • Bidragsytere bedriftscaser o.l
  • Egde Consulting AS v/Karianne Øydegard Ormseth
  • Ytterligere to bedrifter som annonseres senere

 • Gruppearbeid
  Hver gruppe får en moderator som vil bistå gruppen med gjennomføring av oppgaven.
  Oppgaven vil fokusere på digitalisering i et kunde- og brukerperspektiv.

Fagsamling 4
Gjennomføring

 • hvordan sikre ønsket resultat og følge dette opp underveis?

Torsdag 13.juni

08:30 - 12:00

 • Digitaliseringsprosjekter: Metodikk, organisering og kompetansebehov
 • Suksesskriterier og forankringsprosess
 • Gevinstanalyse og realisering av gevinster
 • Styring av prosjekter på risiko, avvik og endring
 • Organisasjonsutvikling vs -endring

Program for dagen

 1. Foredrag: Sikre et vellykket resultat
  Annonseres senere
 2. Foredrag: Organisasjonsutvikling og –endring i et digitalt perspektiv
  v/Torbjørn Hekneby, Universitetet i Agder
 3. Foredrag: Bedriftspresentasjoner av case
  Annonseres senere
 4. Foredrag: Forvaltning av digitale tjenester
  Annonseres senere
 5. Oppsummering og evaluering av samlingene
 6. Avslutningslunsj

 • Ansvarlig for samlingen
 • Kjetil Nyhus, Egde Consulting AS
 • Bidragsytere bedriftscaser o.l
  • Universitetet i Agder v/, Torbjørn Hekneby, Ph.D candidate, Change Management
  • Ytterligere en bedrift som annonseres senere

 • Gruppearbeid
  Det er ikke gruppearbeid på denne samlingen

Programmet er under arbeid og vil oppdateres mot samlingstidspunktene. Vi tar forbehold om endringer.

© 2019 Lønnsomdigitalisering
Bruk av informasjonskapsler