Teknologiparken, Grimstad


Lønnsom Digitalisering
En reell mulighet, men også en nødvendighet


Grimstad Næringsforening i samarbeid med Egde Consulting AS og Sørlandets Europakontor, ønsker våren 2019 å invitere til fire fagsamlinger under hovedtemaet Lønnsom digitalisering.

Samlingene er åpen for alle virksomheter, både privat og offentlig.

Målet med samlingene er å skape en større forståelse og kunnskap for hvordan digitalisering kan være et verktøy og en muliggjører for å utvikle din virksomhet for å møte morgendagens krav og fortsatt være en lønnsom bedrift.

Digitalisering kan for mange være et utfordrende begrep å få helt tak på. Daglig hører vi om begrepet og andre ord og uttrykk som industri 4.0, kunstig intelligens, robotisering, Agile, Lean, disrupsjon, transformasjon, gevinstrealisering, informasjonsforvaltning, nye drifts- og forvaltningsmodeller etc. Noen går så langt som å si – «Digitaliser din virksomhet, eller legg den ned».

Det er lagt opp til ulike temaer pr. samling med innhold av teori/beste praksis, bedriftshistorier og praktiske gruppeoppgaver.

Målgruppe

  • Private og offentlige virksomheter
  • Toppledere
  • Mellomledere
  • Medarbeidere med ansvar for strategisk utvikling, tjeneste-utvikling, digitalisering og/eller innovasjon

Tidspunkt

Onsdag 13. mars kl 08:30 – 12:30

Fredag 26. april kl 08:30 – 12:00

Torsdag 23. mai kl 08:30 – 12:00

Torsdag 13 juni kl 08:30 – 12:00

Pris

Kr 5.900,

Kr 2.000, for medlemmer av Grimstad Næringsforening.

Kr 3.000, for medlemmer av Arendal Næringsforening .

Prisen inkluderer alle fire samlingene.

Arrangører


Hovedsamarbeidspartnere


Samarbeidspartnere


© 2019 Lønnsomdigitalisering
Bruk av informasjonskapsler